KOSTEN

KostenHoeveel gaat dat kosten?

Natuurlijk zijn er kosten verbonden aan onze samenwerking.
Maar ook hierin streef ik ernaar om zo nauwkeurig als
mogelijk vóór aanvang van de samenwerking een heldere
en duidelijke begroting neer te leggen.

Er zijn verschillende mogelijkheden, inhuren op uurbasis
of een projectprijs volgens afspraak. Uiteraard vastgelegd
in een duidelijke overeenkomst met achteraf een uren-
verantwoording.